Тампонен печат

Технологията много наподобява ръчните печати с мастилница. Само, че повърхността, която оставя отпечатъка не е равна, а най-често представлява силиконов  тампон с формата на полусфера (или друга геометрична форма, която да позволява равномерен контакт с цялата площ на изображението). В ролята на мастилницата влиза клишето – слабо релефна плака с мастило. Клишето се грижи мастилото да остане само в участъците, които формират изображението.  Силиконовия тампон „взима“ изображението от клишето и го „поставя“ върху повърхността на рекламния сувенир.

До голяма степен приложението се припокрива с това на ситопечата, като демонстрира няколко предимства , описани по-долу.

Чудесно решение за твърди повърхности – гладки, релефни, попиващи и непопиващи мастило, изработени от порцелан, пластмаса, стъкло, метал и др., а именно фирмените подаръци:

 • Рекламни химикалки
 • Рекламни запалки
 • Рекламни чаши

Предимства

 • Дълготрайност на отпечатъка
 • Възможност да се възпроизведат по-дребни детайли (по-голяма прецизност спрямо ситопечата)
 • Висока производителност – процеса е автоматизиран
 • Позволява печат върху рекламни материали със сложни форми на повърхността

Недостатъци

 • НЕ е подходящ за надписи над 10-15 см
 • Някои съображения относно мастилата:
 • при по-тъмни цветове се препоръчва използването на златни и сребърни мастила, тъй като те са с по-голяма покривност (оказва влияние на цената)
 • за метални повърхности се използват специални двукомпонентни бавносъхнещи мастила (оказва влияние на цената)
 1. Разполагате ли с готов файл
 2. Количеството – минимално 100 бр
 3. Брой цветове

Еднократно се изработва клише за всяки цвят. Например, ако се печатът  четри цвята, ще са необходими четири клишета.

 1. Броя на позициите, върху които ще се печата
 2. Съображенията, посочени по-горе, свързани с мастилата – при по-тъмни цветове и печат върху метални повърхности – водят до оскъпяване

Изисквания към готовите файлове:

 • Векторен файл: .pdf; . eps
 • Без полутонове/преливки
 • Текстове: обърнати в криви
 • Размер: реален, съобразен с максималното печатуемо поле
 • Всеки отделен цвят да бъде зададен със стойност 100 {d04138f6804ceb71ce0992a51d77af5bb1da9f2848f19e95c8bc2d4caeca4407}
 • Линиите да са с дебелина над 0.25 пункта

Препоръчваме използването на тампонен печат за рекламните Ви материали тогава, когато е необходимо:

 • по-голяма детайлност на отпечатъка
 • печатът е с размер до 10 см
 • повърхността е с претенциозен релеф