„ Отрязан  текст, изчезнали елементи, шрифтове със зъби и още много сташни истории за (НЕ)рекламни материали.“

Не и тук, разбира се.

Забележки:

 • Уважеаеми клиенти, ще бъдете уведомени, в случай че подадения от Вас файл не съответства на някое от изброените изисквания
 • Разходите по коригиране на изпратените материали, които не отговарят на техническите изисквания, се поемат от клиента
 • Рекламации не се приемат при неспазване на някое от изброените изисквания

 

„Булбранд Медия“ запазва правото си да откаже поръчка, ако:

 • Подаваните файлове не съответстват на техническите изисквания
 • Съществува съмнение за авторските права върху отпечатваните материали
 • Печатните материали на клиента проповядват насилие, имат религиозен или политически характер, с агресивно налагане на идеи, имат порнографско съдържание или рекламират дейности с аморален характер

Има няколко варианта :

 • Имате готов файл /файл с дизайна на рекламния Ви материал във формат за печат/

Можем да проверим дали файла Ви отговаря на техническите изисквания така, че проектът Ви да изглежда по най-добрия начин.

 • Имате готов файл, но желаете да се нанесат корекции

Можем да нанесем тези промени:

 • Разполагате с лого /векторен формат/, набран текст /Ms Word, .txt/ , изображения /висока резолюция – минимум 250 dpi/

Можем да предложим най-доброто визуално графично представяне за идеята Ви

 • Нямате материали и концепция

Можем да предложим най-интересните идейни предложения за дизайна на рекламните Ви материали

Какво означава готов файл?

 1. Отговарящ на всички технически изисквания
 2. Без нужда от корекции и проверка
 3. Който може директно да бъде пуснат за печат

Файлове с готов предпечат

Ако разполагате с файлове с готов предпечат, предлагаме на Вашето внимание изискванията, на който трябва да отговарят, за да получим най-добрите резултати в печата на рекламните Ви материали:

 • Файлът да е в един от следните формати :

– PDF (press quality),  препоръчително PDF 1.4 (Acrobat 5.0)

– EPS

 • Всички графични елементи да са със цветност по CMYK

*допълнителни цветове:  да бъдат дефинирани с PANTONE  цветови кодове и да съответстват на поръчката

 • Име на файла: препоръчително да отговаря на съдържанието и точния размер (в готов вид) на изделието

напр.:  KatalogBulbrandMedia_210x297.pdf

 • Подредба

На страниците: многолистовите печатни материали се подават като един файл съдържащ:

–    всички страници, подредени в реда, по който трабва да бъдат отпечатани

–    страниците да бъдат един и същ формат и ориентация, съответно леви и десни

На кориците:

–    в случай, че кориците са в един файл, то подредбата им трябва да е като в публикацията (К1; К2; К3; К4)

–     ако кориците са сглобени, то подредбата трябва да бъде в следния ред:

К4, гръбче, К1 и съответно – К2, бяло гръбче, К3.

 • Текстове : в криви или включени във файла
 • Разделителна способност на изображенията :

300 dpi (минимум 250 dpi) за CMYK и Grayscale

1200 dpi за Black and White (Bitmap)

общо намастиляване (total ink): 300

 • Формат: задайте точния формат, който желаете да получите
 • Задаване на отстояния:

– за рязане/ножове (Bleed) –  всички елементи, които докосват формата на печатния продукт трябва да продължават с 3 до 5 мм над края (обрязания формат), с цел да не се появят бели линии при довършителните процеси (рязане, щанцоване и т.н.)

– за безопасност – при книговезките услуги има допустими отклонения, които можете да избегнете с безопасна зона – най-малко 5 мм навътре от ножа (обрязан формат). Съветваме Ви да не разполагате текстове, лога и други важни елементи, освен ако това не е част от дизайнерското решение

 печат с рамки– най-малко 5 мм навътре от ножа (обрязан формат)

 • Дебелина на линиите: минимум 25 пункта
 • Дефиниране на черното:

              Вариант 1:

 100% черно:  C=0; M=0; Y=0; K=100 /при Illustrator и Indesign това са настойки на черното по подразбиране, при Photoshop – не/ – за основни текстове, с включен атрибут “overprint”

              Вариант 2:

 Композитно черно /съставно/ – нюансите се определят от съотношението на синьото /Cyan/, червеното /Magenta/ и жълтото /Yellow/, тъй като цвета се образува при тяхното смесване.

Ако обаче зададете 100% от всички цветове, намастиляването върху листа би било твърде голямо. Това представлява проблем за печата и ограничава избора на хартия.

Препоръчваме при композитно черно да използвате тези съотношения:

C:60%

M:50%

Y:50%

K:100%

Богатото (съставно) черно се използва при:

– лога

– подложки

– заглавия със шрифтове с дебели греди  над 18 pt

 • Други:
 • За да избегнете проблеми, при използване на бял текст върху съставно черно, сложете контур, който е от черно, без включен атрибут “overprint”
 • Препоръчваме да се използва бял текст с включен атрибут “overprint”
 • Препоръчително за кегела на шрифта на: едноцветни текстове да не е по-малък от 5 pt, а за композитни текстове – по малък от 9 pt
 • При цветен текст– ограничете цветовете до два, по възможност
 • Не добавяйте във файловете пасери, скали и служебни маркери

Допълнителните операции като щанца, преге, лак и т.н. е необходимо да бъдат описани във файла като Spot цветове (с включен атрибут “overprint”) и името на операцията, изписано на латиница

                            Щанците се изобразяват с линии с дебелина 1 pt, като:

= Непрекъснатата линия означава нож

= Прекъснатата означава биг

= Линия от точки означава перфорация

Възможно е подаване на файловете по следния начин:

Файл 1: Файла с щанца

Файл 2: С монтирана щанца върху изображението

Файл 3: Без щанца

При печатни материали на няколко езика се използва т.нар. мутация на черния цвят.

Вариантите за подаване на файловете са:

Вариант 1:

Файл 1: Съдържащ всички цветни елементи (без черния цвят  и елементите участващи в мутацията)

Допълнителни файлове: С  текстовете (за всеки език- отделен файл)

Вариант 2:

Файл 1: Един файл, съдържащ всички цветни елементи и черен цвят с единия от езиците и останалите елементи участващи в мутацията

Допълнителни файлове: За всеки допълнителен език

Необходимо е :

 • мястото на бига да бъде означено (извън обрязания размер)
 • необходимо е в зоната на бига (по 3 мм от двете му страни) да не се поставят изображения или текстове, освен в случаите, когато това е дизайнерско решение
 • при сгъване с една или повече сгъвки задължително се прилага мостра или схема на сгъване